PAT-BET jest firmą specjalizująca się w produktach i usługach brukarskich oferującą Klientom również korytka odwadniające. Służą one do odprowadzania wody z nawierzchni wyłożonych kostką brukową bądź płytkami betonowymi. W poniższej tabeli znajdują się parametry oferowanych przez nas korytek odwadniających.